Ön jelenleg a(z) Sulinet Média Tár Videotorium aloldalát böngészi. A keresési találatok, illetve az aloldal minden felülete (Főoldal, Kategóriák, Csatornák, Élő közvetítések) kizárólag az intézményi aloldal tartalmait listázza. Amennyiben a Videotorium teljes archívumát kívánja elérni, kérjük navigáljon vissza a Videotorium főoldalára!
Felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás)
 
Videotartalmak felöltése
 
A jelen felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás) a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett http://videotorium.hu Videotoriumra (Videotorium) a felhasználónak (Felhasználó) az által feltöltött videotartalmak (Videotartalom), valamint az Videotartalmakban elhangzó előadások felhasználáshoz szükséges hozzájárulását tartalmazza.
 
A Felhasználó által feltöltött Videotartalmakat a KIFÜ a szerzői jogi törvényről szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjtv.) rendelkezéseinek megfelelően, használja fel.
 
1)   A Videotorium a felsőoktatás és kutatás szereplői számára létrehozott speciális video, audió megosztó portál, amely helyet és megjelenési formát biztosít a felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben és közgyűjteményekben keletkező Videotartalom számára. Felhasználó vagy a Videotoriumon történő regisztráció (Regisztráció) során követően felhasználói név és jelszó segítségével azonosítja magát, vagy amennyiben rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID azonosítóval, föderatív azonosítás útján, saját anyaintézménye azonosítja. A Felhasználó a jelen pont szerinti a azonosítást követően igényelheti a Videotartalmak feltöltéséhez szükséges jogosultságokat. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.
 
2)   A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa vagy olyan harmadik személyek által szerzett, készített és szerkesztett Videotartalmakat tesz hozzáférhetővé a Videotorium oldalán, amely művek tekintetében rendelkezik valamennyi a művekre vonatkozó felhasználási jogokkal és a Videotartalmak előállítójától a szükséges engedélyeket megszerezte, továbbá amelyekkel kapcsolatban sem a Felhasználónak, sem a Videotartalom előállítójának vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak díjigénye nincsen. Felhasználó a jelen Hozzájárulás elfogadásával kinyilvánítja, hogy azon Videotartalmak vonatkozásában, amelyek szerzői jogi védelem alá tartoznak, a Felhasználó rendelkezik a szerző engedélyével, továbbá az Szjtv.-ben meghatározott valamennyi felhasználási mód a Videotartalmak felhasználásra tekintettel teljes mértékben és terjedelemben, mindenféle időbeli és térbeli korlátozás nélkül a Felhasználót illeti. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött Videotartalmak többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére a KIFÜ felhasználási jogot szerezzen. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
 
3)   A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Videotartalmak nyilvánossághoz közvetítéséhez a Videotartalomban szereplő érintett harmadik személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartva nyilvánosságra hozhatóak. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a Videotartalmakon szereplő harmadik személyek személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásokkal.
 
4)   A Felhasználó a Videotoriumot csak saját felelősségére használhatja, a KIFÜ kizárja a felelősségét minden, a feltöltött Videotartalom miatt bekövetkezett kárért. A KIFÜ harmadik személyek jogainak igazolt sérelme esetén a Felhasználó előzetes értesítése nélkül a Videótartalmat az érintett kérésére a Videotoriumból törölheti.
 
5)   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Videotorium oldalán, a Felhasználó választása szerint, lehetőség van a Videotartalmak külső weboldalakon történő megjelenítésére (beágyazására). A KIFÜ kizárja a felelősségét ezen a Videotartalmaknak külső weboldalakon történő megjelenítéséből származó károkért.
 
6)   A KIFÜ nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Videotoriumba feltöltött felvételeket és adatokat.
 
 
A fentiekben megadott tájékoztatást megértettem. A KIFÜ által nyújtott Szolgáltatás Felhasználójaként ezúton igazolom, hogy az általam feltöltött Videotartalmak felhasználási jogaival rendelkezem - a Videotartalmak előállítójának minősülök, illetve a Videotartalmak előállítójától a szükséges engedélyeket megszereztem - és sem nekem, sem az előállítónak vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak a Videotartalmakkal kapcsolatban díjigénye nincsen. Ezúton engedélyezem, hogy a KIFÜ az általam feltöltött Videotartalmakat a Videotoriumon megjelenítse, az ehhez szükséges, többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás, terjesztés és átdolgozás jogát a KIFÜ részére engedélyezem. Emellett kijelentem, hogy a Videotartalmakon szereplő vagy egyéb harmadik személyek képmásának és hangfelvételének megjelenítése a Ptk. 80. §-ra vonatkozó személyiségi vagy egyéb jogaikat nem sérti, a szükséges hozzájárulásokat megszereztem. Ha harmadik személy a KIFÜ ellen az általam feltöltött Videotartalma miatt, jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy a KIFÜ az ezzel kapcsolatos eljárások és az igényérvényesítés valamint a kapcsolódó költségek és díjigény alól teljes mértékben mentesítem, azokat közvetlenül megfizetem és helytállok.